Γιατί φεύγουν επιχειρήσεις

«Η COCA COLA όπως και η ΦΑΓΕ ανακοίνωσαν ότι μεταφέρουν την έδρα των επιχειρήσεών τους εκτός Ελλάδας. Η COCA COLA στην Ελβετία και η ΦΑΓΕ στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, η COCA COLA μεταφέρει τη διαπραγμάτευση των μετοχών κυρίως στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η ΦΑΓΕ δεν είναι εισηγμένη. Δυστυχώς και άλλες μεγάλες Ελληνικές εταιρίες που έχουν πάνω από 50% διεθνείς δραστηριότητες ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο. Επιπλέον, ετοιμάζονται να μετακομίσουν από την Ελλάδα τόσο οι κύριοι μέτοχοι τους όσο και άλλοι εύποροι Έλληνες (εφοπλιστές, κλπ) που δίδουν εργασίες σε Έλληνες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θανάσιμο πλήγμα για την Ελληνική Οικονομία. Οι φόροι εταιρικών και φυσικών προσώπων θα πληρώνονται μετά την μετανάστευση πλέον στο εξωτερικό, αντί να πληρώνονται στο Ελληνικό Δημόσιο, η δε διοικητική ομάδα των ομίλων θα ζει, θα φορολογείται και θα καταναλώνει στο εξωτερικό. Αλλά ποιοί είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την έξοδο;

1) Η πρώτη είναι η πιστωτική απομόνωση των Ελληνικών επιχειρήσεων είτε με υψηλά επιτόκια, είτε με προκαταβολές για αγορές πρώτων υλών, είτε λόγω της κακής οικονομικής φήμης της χώρας μας, υπό την απειλή αλλαγής νομίσματος και εξόδου από το Ευρώ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν όλες οι εταιρίες που μεταφέρθηκαν ή πρόκειται να μεταφερθούν και τις οποίες γνωρίζουμε. Αυτός ο λόγος όμως δεν ισχύει για ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που το σκέπτονται, αφού συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά.

2) Η διαφθορά του Δημοσίου που απαιτεί «φακελάκια» η οποία επεκτείνεται σε όλα τα όργανα της διοίκησης, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε είναι ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο έλεγχος (που εξαγγέλθηκε προεκλογικά) του «πόθεν έσχες» από το 1974 καρκινοβατεί.

3) Η απειρία, σε κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες, αυτών που καταλαμβάνουν τώρα κυβερνητικές θέσεις παρά την ευχάριστη έκπληξη Σαμαρά, όπως υποστηρίζουν οι προεκλογικά δύσπιστοι άνθρωποι της οικονομίας. Ακόμα και στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, καταλαμβάνουν Υπουργικούς ή σημαντικούς Κυβερνητικούς θώκους συγγενείς ανώτατων κομματικών παραγόντων ή συγγενείς ή «άνθρωποι» επιρροής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μάλιστα έχουν τέτοια δύναμη, λόγω της απειλούμενης οικονομικής κομματικής δυσπραγίας ώστε να αποκλείουν κατά πολύ ικανότερους οι οποίοι είχαν την ατυχία να θεωρούνται (σωστά ή λάθος) «ανταγωνιστές» απο τους ισχυρούς. Επειδή αγνοούν τα θέματα γίνονται «συνδικαλιστές» των Υπουργείων τους αφού εξαρτώνται εργασιακά από άλλους. Στη σημερινή εποχή αυτό δεν έπρεπε να ισχύει αφού άπειρα και ανώριμα πρόσωπα, όπως είναι προφανές, δε μπορούν να σταθούν με αξιώσεις υπέρ της χώρας έστω και αν έχουν ελπίδα ουσιαστικής προσφοράς κάποτε στο μέλλον.

4) Η απειρία των Υπουργών που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται στο ότι από το 2006 και μετά αντί να υπάρχει ένας φόρος στη πηγή, όπως υπήρχε πριν το 2006, τόσο για τη φορολογία της κάθε επιχείρησης όσο και για τη διανομή μερίσματος χωρίστηκε η φορολογία στη πηγή από την φορολογία διανομής μερίσματος. Και επιπλέον, λόγω των κοινοτικών διατάξεων, με το νόμο 2578/98 άρθρο 11, όποια ξένη μητρική έχει πάνω από 10% μετοχές σε θυγατρική και κτήση μετοχών πάνω από 2 χρόνια δεν πληρώνει φόρο διανομής μερίσματος για την θυγατρική της. Σημειώνεται ότι το 25% στην πηγή που υπήρχε, έχει μεγαλύτερη απόδοση για το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες, από τον χωρισμό του φόρου. Οι εταιρίες λοιπόν που μεταφέρονται στο εξωτερικό καθώς και οι Ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιριών δε θα καταβάλλουν φόρο διανομής στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι δε κύριοι μέτοχοι θα μεταφέρουν και αυτοί την προσωπική έδρα τους εκτός Ελλάδας ή θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα επενδυτικά οχήματα Είναι αναπόφευκτο. Είναι σοβαρό οικονομικό λάθος, αλλά ψηφίσθηκε από τις Κυβερνήσεις και την Ελληνική Βουλή παρά τις γραπτές ενστάσεις του ΣΜΕΧΑ και του υπογράφοντος.

5) Ένας ακόμα λόγος είναι το επερχόμενο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ιερή τη διαφύλαξη του απορρήτου της περιουσίας τους από οτιδήποτε άλλο για προσωπικούς, οικογενειακούς ή/και επαγγελματικούς λόγους. Άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας που διακινδυνεύουν την περιουσία τους στις παγκόσμιες θάλασσες και κινδυνεύουν από βαρύτατα περιβαλλοντολογικά πρόστιμα που θα προκαλέσουν υπάλληλοι τους χωρίς δική τους ευθύνη δε μπορούν να εξυπηρετηθούν επαγγελματικά από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που θα επιβληθεί από το 2013 σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους. Σκέπτονται ή αποφάσισαν τη μεταφορά τους στο εξωτερικό. Ένας ακόμα επιπλέον και σοβαρότατος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα οι λίστες και τα ονόματα διαρρέουν εύκολα. Εάν έρθουν σε γνώση ποινικών τα περιουσιακά στοιχεία που θα δηλωθούν, οι απαγωγές παιδιών και γυναικών θα απειλούν τους εύπορους φιλήσυχους πολίτες ή θα δημιουργήσουν ανυπόφορη κατάσταση οικογενειακής διαβίωσης. Παρόμοια κατάσταση υπήρχε στην Ιταλία επι «Ερυθρών Ταξιαρχιών» και τότε οι οικογένειες των εύπορων Ιταλών ζούσαν στο Μονακό και τη Νότια Ελβετία και συναντιούνταν οι οικογένειες αυτές μόνο τα Σαββατοκύριακα.

6) Η έλλειψη υπευθύνου πολιτικού προσώπου, είτε Υπουργού είτε αναπληρωτή Υπουργού, που θα γνωρίζει άριστα και θα κατανοεί άριστα τα θέματα των αγορών και για αυτό θα μπορεί να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία, θα επιμελείται την Χρηματοπιστωτική Ανάπτυξη και τα συμφέροντα του Δημοσίου στη μεγάλη σήμερα κινητικότητα στον τραπεζικό χώρο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες και τραπεζική ανεξαρτησία είναι ακόμη ένας επιπλέον παράγοντας μετανάστευσης».